NetidLogohvítt transparent

Ráðgjafarfyrirtæki
NETIÐ markaðs- og rekstrarráðgjöf hefur unnið að ráðgjafarverkefnum fyrir mörg fyrirtæki. Verkefni okkar eru á sviði ráðgjafar, rannsókna, upplýsingatækni, stefnumótunar og markaðsmála, ímyndarvinnu, gerð viðskiptaáætlana fyrir fyrirtæki og markaðssetningar með hjálp gagnagrunna. Þá tekur fyrirtækið að sér lögfræðileg verkefni einkum á sviði samkeppnisréttar. Einnig hefur NETIÐ framkvæmt fjölda kannana meðal starfsmanna í ferðaþjónustu.

Meðal viðskiptavina má nefna Útflutningsráð og Reykjavíkurborg ásamt fjölda fyrirtækja innan ferðaþjónustu. NETIÐ gerði auk þess viðamikla rannsókn á ímynd Íslands og íslenskrar vöru og þjónustu erlendis, sem meðal annars fól í sér könnun meðal 600 manns í Danmörk og Svíþjóð, könnun meðal íslenskra, danskra og sænskra fyrirtækja og stefnumótunartillögur. Jafnframt hefur NETIÐ gert rannsóknir um sama efni meðal starfsmanna í gestamóttökum.

Starfsmenn
Hákon Þór Sindrason, framkvæmdarstjóri.
Menntun: Viðskiptafræðingur af markaðssviði Háskóla Íslands, Rekstrarhagfræðingur frá Verslunarháskólanum í Kaupmannahöfn, svið: Alþjóða markaðsfræði, stefnumótun og hagfræði.
Sérsvið: Ráðgjöf á sviði markaðsmála, stefnumótunar og rekstrar.

Gunnar Bold, verkefna- og tæknistjóri. Tæknifræðingur af orku- og umhverfissviði Háskóla Íslands, vann í 6 ár hjá NETINU og vinnur nú stöku verkefni.

Daníel Agnarsson,  B.Sc. Tölvunarfræði HR, markaðsfulltrúi og vefmál. Hlutastarf m.a. áður með námi í tölvunarfræði .

Gunnlaugur Ragnarssson, bókari og launamál.

Auk ofangreindra starfsmanna hefur fyrirtækið samstarf við lögfræðinga, tvo verkfræðinga, endurskoðanda og ýmis fyrirtæki vegna einstakra verkefna. Ef mannauður vegna ákveðins verkefnis er ekki til staðar hjá föstum starfsmönnum er leitað til þeirra. Fyrirtækið er einnig í samvinnu við nokkrar auglýsingastofur vegna ýmissa verkefna.

Við erum vandfýsin við val á birgjum/ aðkeyptri þjónustu og veljum þá bestu á sínu sviði. Við gerum miklar en sanngjarnar kröfur til birgja svo sem varðandi réttar tímasetningar, fagmennsku og að varan/ þjónustan standist verklýsingar. Jafnframt veljum við viðskiptavini af kostgæfni. Meðal stærstu birgja okkar eru; Prentsmiðjan Oddi, hugbúnaðarfyrirtækið Dacoda og auglýsingastofan Fín Lína auk aðkeypts tæknistjóra. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að hljóðrita samtöl sem tengjast starfsemi fyrirtækisins, einkum ef talið er að brotið sé á okkur á sviði samkeppnisréttar.

Stjórnarmenn og -konur fyrirtækisins eru fjögur og hafa bakgrunn á sviði hagfræði, lögfræði, ferðamálafræði og MBA.

MarkaðsNetið
Eining NETSINS innan ferðaþjónustu, MarkaðsNetið, var starfrækt frá árinu 1995 til 2016 þegar Visitorsguide ehf. – Vegahandbókin keypti þá útgáfu, sem fólst (og felst) meðal annars í markaðsþjónustu og útgáfustarfsemi fjögurra miðla.

Upplýsingamappa
Upplýsingamappa Netsins var á sex tungumálum, með efni frá völdum fyrirtækjum. Hún var höfð frammi á hótelum, gistiheimilum og upplýsingaþjónustum og er ætluð ferðamönnum og starfsmönnum ferðaþjónustu. Mappan hefur verið í boði frá árinu 1996. Reglulega er farið á gististaði til að uppfæra möppuna og minnt á fyrirtækin í henni.

Upplýsingabók – Visitor’s Guide
Dreift á hótel, gistiheimili, upplýsingaþjónustur og víðar, en einnig á ferðaskrifstofur innanlands og erlendis. Hún var í stöðugri þróun frá því hún kom fyrst út árið 2000, meðal annars eftir kannanir og ábendingar starfsmanna í ferðaþjónustu. Efnisval miðast auk þess við rannsóknir Ferðamálaráðs og NETSINS. Nýir eigendur Visitorsguide ehf. – Vegahandbókin gefa hana núna út í 130.000 eintökum.

Vefsíðan www.visitorsguide.is
Þar eru hagnýtar ferðaupplýsingar fyrir Íslendinga og útlendinga og má hlaða niður Visitor’s Guide. Á vefsíðunni eru einnig upplýsingar um viðskiptavini MarkaðsNetsins og tengingar inn á vefsíður þeirra.

Síðurnar hafa einnig verið settar upp erlendis í 7 löndum, sem þróunarverkefni þ.e. í Danmörku, Svíþjóð, Noregi 0.fl.

Veitingastadir.is og Restaurants.is
Vefsíðurnar eru þær einu sem bæði innihalda upplýsingar um nær alla veitingastaði á Íslandi og gera notendum kleift að leita á þægilegan hátt í lista af veitingastöðum.

www.veitingastadir.is er ætluð sem heildarlausn fyrir Íslendinga, bæði einstaklinga og fyrirtæki, í leit að góðum matsölustað.
www.restaurants.is er ætluð ferðaskrifstofum, erlendum ferðamönnum og útlendingum búsettum á Íslandi í leit að góðum matsölustað.

Ímynd
NETIÐ leggur áherslu á að byggja upp langtímasamband við viðskiptavini sína með því að mæta væntingum þeirra til langs tíma. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð og gott samstarf við starfsmenn í gestamóttökum varðandi Markaðsnetið.